SWEDUCE – Återvinning av expanderad polystyren

Polystyren består av 2 % polystyren och 98 % luft och är därför kostsamt att återvinna då det tar stor plats vid transport. Projektet syftar till att kartlägga och förstå flödena, logistiken, ekonomin och kvantiteterna av expanderad polystyren i Sverige och Europa samt vidareutveckla en teknik för att volymreducera polystyren med förhållandet 50:1. Denna "reducerade" EPS kan fungera som råvara för t.ex. plastindustrin, och tillverkare av kompositprodukter av t.ex trä och plast.

Plast Återvinning

Projektledare
Stefan Rudin
Organisation
Iton HB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-03-26
Status
Avslutat