REPIPE demo – Insamling, sortering och återvinning av rör i stor skala

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera kostnads- och resurseffektiva logistiklösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör i Sveriges södra och mellersta delar. Projektet förväntas generera kunskap om incitament och arbetssätt som ökar insamlingsgraden av rör, effektiva transport- och logistikupplägg, förbättrad sortering, effektivare materialåtervinning samt möjliga avsättningar för återvunnen rörplast. Vid projekts slut förväntas ett samarbete mellan nyckelaktörer ha uppstått.

Plast Återvinning

Projektledare
Anna Jansson
Organisation
RISE IVF AB
Projekttid
2019-03-01 till 2021-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel REPIPE demo – Insamling, sortering och återvinning av rör i stor skala

Slutrapport

Rör av återvunnen plast i fossilfri förskola

Rör av återvunnen plast i fossilfri förskola

Tack vare projektet har kedjor för insamling av rörspill etablerats i Göteborgsområdet och västra mellansverige. Kontakter har upprättats mellan insamlings- sorterings- och återvinningsföretag.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Anna Jansson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här