Innovativ återvinning av rör och profiler

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla och demonstrera nya innovativa kostnads- och resurseffektiva lösningar för insamling, sortering och återvinning av plast från rör och profiler. Välfungerande insamling och sortering saknas idag och återvinningsgraden är låg. Återvinningsmetoder ska utvecklas i labskala och därefter testas i produktion. Målet är att materialen återvinns till samma produktkategori, långlivade rör och profiler, eftersom ”closed-loop”-återvinning oftast är mest resurseffektivt. Projektet har potential att leda till ökad tillgång till sekundärplast.

Bygg och infrastruktur Plast Återvinning

Projektledare
Annika Boss
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2016-09-02 till 2018-12-31
Status
Avslutat

Mer om projektet

Artikel i Recycling

Gamla rör blir nya

Kontakt

Annika Boss

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här