Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns. Projektet har som mål att producera returträbaserade spånplattor som uppfyller gällande standarder och har låga emissioner av formaldehyd.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Eric Rönnols
Organisation
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-03-26
Status
Avslutat

Slutrapport

Miljöanpassade spånplattor från träaavfall

Miljöanpassade spånplattor från träaavfall

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka möjligheterna att producera miljöanpassade spånplattor från träavfall och därmed öka mängden träavfall som materialåtervinns.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Eric Rönnols

Projektledare, Nordvästra Skånes Renhållning

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här