Kommunplast i en cirkulär ekonomi

Projektet är ett förprojekt som syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter för ökad materialåtervinning av kommunplast (t.ex. hinkar och trädgårdsmöbler som kommuner samlar in på egna initiativ). Detta görs genom en kartläggning av insamlings- och återvinningskedjan för kommunplast. Genom den kunskapen ska områden med förbättringspotential identifieras och lösningar ska utformas utifrån avvägningar mellan hög materialåtervinning, miljönytta och kostnadseffektivitet.

Plast Återvinning

Projektledare
Anna Fråne
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2016-08-31 till 2017-03-31
Status
Avslutat

Bilagor