Hydrotermisk karbonisering: en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet?

Projektet är ett förprojekt som syftar till att utreda om och hur hydrotermisk karbonisering (HTC) kan vara en konkurrenskraftig process för nedbrytning av blandade avfallsströmmar. Genom en litteraturstudie, laboratorieförsök och en livscykelanalys utreds vilken roll HTC kan ha som avfallsbehandlingsmetod. Projektet undersöker heterogena avfallsströmmar, vilka är lika verklighetens avfallsströmmar, till skillnad från tidigare projekt inom området.

Projektledare
Lale Andreas
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2017-07-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Hydrotermisk karbonisering

Hydrotermisk karbonisering

Projektet är ett förprojekt som syftar till att utreda om och hur hydrotermisk karbonisering (HTC) kan vara en konkurrenskraftig process för nedbrytning av blandade avfallsströmmar.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Lale Andreas

Projektledare, Luleå tekniska universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här