Förstudie för ett fullständigt cirkulärt fasadsystem för lokalskördade byggmaterial (LO-CI)

I denna förstudie studeras potentialen för ett helt cirkulärt fasadsystem som huvudsakligen består av material som är inköpta lokalt, kan konstrueras och dekonstrueras, är anpassningsbart, har låg miljöpåverkan och högt estetiskt värde . Systemet kallas LO-CI (LOkalt & CIrkilärt). Med lokalt framställt material avser vi jordbruks- och marina biobaserade material och återanvända tekniska material.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Jouri Kanters
Organisation
Lunds universitet
Projekttid
2022-09-01 till 2024-02-29
Status
Avslutat
Bild för artikel Förstudie för ett fullständigt cirkulärt fasadsystem för lokalskördade byggmaterial (LO-CI)

Kontakt

Jouri Henricus Adrianus Kanters

projektledare, Lunds universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här