Förädling av sidoströmmar från biomassa till 3D fiberbaserade hållbara barriärförpackningar

Utfasningen av plast och PFAS i förpackningar ställer stora krav på våra innovationssystem för att ta fram och producera nya ekonomiskt lönsamma materiallösningar som inte är beroende av ändliga eller toxiska resurser. Växter som blad- och rörvass och resterprodukter från jordbruksproduktion erbjuder en resurstillgång med årlig förnyelse som potentiellt skulle kunna förädlas till högpresterande förpackningslösningar/engångsprodukter. Ett konsortium bestående av fem industripartners och forskningsinstitutet RISE har definierat ett projekt där utveckling av bioraffinaderiprocesser för två avfallsflöden, rörvass och vetedrank, kombineras med innovativ biobaserad barriärteknologi för att ta fram nya förnybara material för tillverkning av 3D-formade fiberbaserade förpackningar av hög kvalitet med utmärkta barriäregenskaper. Projektet kommer att bidra till att maximera lönsamheten för förädling av naturresurser och till att etablera nya cirkulära flöden inom den framtida bioekonomin.

Projektledare
Natalia Anna Wojas
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2022-09-01 till 2024-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Förädling av sidoströmmar från biomassa till 3D fiberbaserade hållbara barriärförpackningar

Kontakt

Natalia Anna Wojas

projektledare, RISE AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här