Fiberrejekt för produktion av ätlig svamp och aktivt kol

Projektets övergripande mål är att vidareutveckla användningen av fiberrejekt från återvinning av returpapper som komponent i substrat för odling av matsvamp samt att utveckla lösningar för uppgradering av förbrukat odlingssubstrat i form av aktivt kol. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om ett mer hållbart materialnyttjande i samhälle och näringsliv, genom att det nyttiggör avfall från returpappersåtervinning som annars inte skulle återvunnits samtidigt som den inhemska matproduktionen av mat med lägre klimatavtryck kan ökas.

Livsmedel Återvinning

Projektledare
Shaojun Xiong
Organisation
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid
2020-02-01 till 2022-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Fiberrejekt för produktion av ätlig svamp och aktivt kol

Slutrapport

Kontakt

Shaojun Xiong

Projektledare, SLU

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här