En ny utvecklad teknik för matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt samt att valorisera förbrukat svampsubstrat för värme och elproduktion

Projektet är ett förprojekt som syftar till att utveckla en integrerad industriell produktionskedja där fiberrejekt, en restprodukt från pappersmassa industrin, ska användas som odlingssubstrat för svampproduktion. Det förbrukade svampsubstratet kan i sin tur återvinnas och användas som bränsle för el- och värmeproduktion. Svamparna kommer kunna utgöra en alternativ proteinkälla i livsmedel/foder.

Projektledare
Shaojun Xiong
Organisation
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid
2016-08-29 till 2017-03-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt

Matsvampproduktion på återvunnet fiberrejekt

Projektet är ett förprojekt som syftar till att utveckla en integrerad industriell produktionskedja där fiberrejekt, en restprodukt från pappersmassa industrin, ska användas som odlingssubstrat.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Shaojun Xiong

Projektledare, SLU

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här