Vertikal odlingsteknik av återvunna industriella komponenter och material för inomhusodling i subarktiska klimat

Idén till projektansökan kommer från ambitionen att producera odlingsteknik för hydroponisk odling från lokala restströmmar av material och komponenter, och vilka potentiella cirkulära affärsmodeller som följer en sådan omställning, i Norrbotten. Medverkande är forskargruppen för Entreprenörskap och innovation på Luleå Tekniska Universitet och Luleåbaserade agtech-startupföretaget Containing Greens. Projektet består av tre arbetspaket: AP1: Kartläggning av möjligt återbruk inom odlingsteknik och dess potential i Norrbotten AP2: Prototyper av odlingsteknik av återbrukade material och komponenter AP3 Projektledning, samarbete, lärande i lokala näringslivet och spridning av resultaten Projektet ska leverera korta sammanställningar över identifierade restflöden och möjliga affärsmodeller, bygga enklare prototyper och skriva kortfattad rapport riktad till lokala näringslivet, förutom rapport till Energimyndigheten.

Affärsmodeller Återbruk

Projektledare
Wiebke Reim
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2022-09-01 till 2023-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Vertikal odlingsteknik av återvunna industriella komponenter och material för inomhusodling i subarktiska klimat

Kontakt

Wiebke Reim

projektledare, Luleå tekniska universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här