Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar – genomförbarhetsstudie

Genomförbarhetsstudien avser utreda genomförbarhet och potentiella nyttor med ett större projekt för att i praktiken utveckla och utvärdera digitala tvillingar för återvinningsanläggningar generellt och anläggningar för organiskt avfall specifikt. Även förutsättningar för en ”standardprocess” för att skapa och tillämpa digitala tvillingar i återvinningsanläggningar kommer att utredas för att få en klar bild av den verkliga potentialen inom branschen. Projektet ska också utreda om och under vilka förutsättningar digitala tvillingar för återvinningsanläggningar kan bidra till fördelar som ökad produktivitet, återvinningsgrad, kvalitet och värde på utgående strömmar, spårbarhet och precision i rapportering till myndigheter och kunder samt förbättrad arbetsmiljö. Studien genomförs av ReSpace, som levererar digitala tjänster för cirkulär ekonomi, återvinningsföretaget Ragn-Sells samt Chalmers Industriteknik, som arbetar med forskning & innovation inom cirkulär ekonomi.

Digitalisering Återvinning

Projektledare
Mats Larsson
Organisation
Respace AB
Projekttid
2022-08-22 till 2023-04-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar – genomförbarhetsstudie

Slutrapport

Olika förutsättningar att använda digital tvilling

Olika förutsättningar att använda digital tvilling

Ladda ner rapporten

Kontakt

Mats Larson

projektledare, Respace AB

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här