Modellering av återvinning

Projektet syftar till att analysera och diskutera hur återvinning bör modelleras i livscykelanalyser (LCA) och liknande miljöbedömningar, samt bidra till internationella harmoniseringsprocesser, bland annat den internationella standarden för LCA och EU:s riktlinjer för produkters miljöavtryck. Resultaten förväntas bidra till en förbättring av de metoder som dominerar för att genomföra LCA för produkter.

Återvinning

Projektledare
Tomas Ekvall
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2018-11-15 till 2020-05-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här