Arena för test av framtidens återvinningsteknik

Projektet syftar till att skapa en konkurrensneutral testarena för framtidens återvinningsteknik. Testarenan ska utgöra en strategisk mötesplats och fysisk arena för små och medelstora bolag att i samarbete med Stena, varandra och akademin testa innovationer i anslutning till en operativ återvinningsanläggning. I projektet ingår kunskapsuppbyggnad kring samverkansformer, hantering av IP-rättigheter, gränsdragning mellan samverkan, innovation och möjlighet att skydda resultat samt etablering av en långsiktig modell för arenans samarbete mellan små- och medelstora bolag, akademin och andra aktörer. Även etableringen av den fysiska testarenan ingår i projektet.

Återvinning

Projektledare
Mats Torring
Organisation
Stena Recycling International AB
Projekttid
2017-11-13 till 2019-02-28
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här