Intelligenta återvinningshubbar för högkvalitativa materialflöden

Projektets syfte är att bidra med klimat- och miljövinster genom att utforma och utveckla en prototyp av intelligenta återvinningshubbar som inkluderar uppkopplade behållare med sensorer för läsning och öervakning för sortering av material från verksamheter, skolor och hushåll, en kommunikationsplattform som pedagogiskt återkopplar om återvinning och energibesparingar samt ett logistiksystem med flerfacksfordon för insamling av avfallet.

Projektledare
Karin Eberle
Organisation
Liselotte Lööf Miljö AB
Projekttid
2016-09-02 till 2017-11-02
Status
Avslutat

Slutrapport

Intelligenta återvinningshubbar för materialflöden

Intelligenta återvinningshubbar för materialflöden

Syftet är att bidra med klimat- och miljövinster genom att utforma och utveckla en prototyp av intelligenta återvinningshubbar med sensorer för läsning och övervakning för sortering av material.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Karin Eberle

Projektledare, Liselotte Lööf Miljö

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här