ELV Robot – från tillverkning till återvinning

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en robotbaserad demontering av bilglas som ska kunna användas vid bildemontering. Tekniken ska utvecklas från begagnade robotar som tidigare använts för montering av bilar inom biltillverkning. Automatisering av bilglasdemontering förväntas leda till förbättrad materialåtervinning och lägre kostnader för bildemontering.

Återvinning

Projektledare
Hampus Svensson
Organisation
Bildelslagret i Lidköping AB
Projekttid
2016-10-03 till 2018-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här