Cirkulär upphandling i praktiken – demonstration av en svensk modell

En rad olika aktörer har under 2021 fått prova att upphandla cirkulärt. Eftersom cirkulär upphandling är något nytt och oprövat för de allra flesta offentliga aktörer har projektet inneburit att den modell som utvecklades i det tidigare RE:Source-projektet Cirkulär upphandling i praktiken (2020) har kunnat provas i praktiken.

Upphandling

Projektledare
Lotta Göthe
Organisation
Ecoplan in Medio
Projekttid
2021-02-01 till 2021-11-30
Status
Avslutat

Bilagor

Kontakt

Lotta Göthe

Projektledare, Ecoplan in Medio