Cirkulär Produktlivscykel Manager C-PLM

Projektet syftar till att utveckla ett tekniskt stöd för varumärken som tar tillbaka begagnade eller defekta plagg för återförsäljning genom Cirkulär Produktlivscykel ledningssystem (C-PLM). Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning eftersom det bedöms ha god potential att bidra till att möjliggöra nya och stärka befintliga cirkulära affärer genom att systematisera informationsinsamlingen och öka kunskapen om returer, defekter och återbruk av kläder.

Textil

Projektledare
Åsa Fehrm
Organisation
FILIPPA K AKTIEBOLAG
Projekttid
2021-09-01 till 2023-08-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Cirkulär Produktlivscykel Manager C-PLM

Slutrapport

Återförsäljning efter insamling kan bli lönsamt

Återförsäljning efter insamling kan bli lönsamt

Pilotprojektet har visat att det kan löna sig att samla in, analysera och sälja plagg igen.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Presentation RE:Sourcedagen 7 december 2022

Kontakt

Åsa Fehrm

projektledare, Filippa K

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här