Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri

Projektet syftar till att fram en cirkulär affärsmodell för funktionsförsäljning av arbetskläder inom bygg och industri som testas och valideras. I projektet undersöks ekonomiska och miljömässiga värden ur ett livscykelperspektiv samt legala och kontraktuella frågor kopplat till funktionsförsäljning. Den cirkulära affärsmodellen för arbetskläder har god potential att bidra till utlysningens mål eftersom arbetskläder idag i stor utsträckning konsumeras och förbrukas i en linjär modell.

Affärsmodeller Textil

Projektledare
Marianna Kambanou
Organisation
Linköpings Universitet
Projekttid
2021-09-01 till 2023-06-30
Status
Pågående
Bild för artikel Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri

Kontakt

Marianna Kambanou

Projektledare, Linköpings Universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här