Båtar i en Cirkulär Ekonomi

Syftet med projektet är att att identifiera drivkrafter och incitament för nyckelaktörer som idag eller i framtiden gynnas av ett väl fungerande återvinningssystem för båtar. Projektet är relevant för Sverige samt hög innovationspotential då det inte finns något välfungerande system för båtåtervinning.

Återvinning

Projektledare
Mats Eriksson
Organisation
Sweboat Service AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-03-20
Status
Avslutat

Bilagor