Avfall i Nytt Fokus 4.0

Målet är att stärka RE:Source som attraktiv arena inom resurs- och avfallshanteringsområdet genom att delta vid konferensen Avfall i Nytt Fokus och befästa denna som en naturlig plattform för akademi, industri och offentliga aktörer. Grunden för deltagandet är att kommunikationen av resultat från forsknings- och innovationsprojekt ska ske mot en bredare målgrupp än andra forskare.

Projektledare
Inge Johansson
Organisation
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid
2016-10-01 till 2017-06-30
Status
Avslutat

Bilagor

Slutrapport:
Avfall i Nytt fokus

Kontakt

Inge Johansson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här