Minskade avfallsmängder genom magnetisk separation av bäddmaterial

Projektet syftar till att magnetiskt skilja ilmenit från askflödet och återföra det vid förbränning. Vid energiåtervinning av restprodukter som inte kan materialåtervinnas kan fluidbäddsförbränning användas. I Sverige används ca 25 000 ton kvartssand/år vid avfallsförbränning och 100 000 ton/år vid bioförbränning. Improbed har visat att ilmenit kan ersätta kvartssand och reducera deponimängden, samt ge positiva effekter som högre verkningsgrad, lägre emissioner och nollexponering för kvartsdamm. Energimyndigheten bedömer att rojektet har stor potential att minska mängden deponi samtidigt som verkningsgraden och arbetsmiljön förbättras samt att ett större cirkulärt flöde nås.

Projektledare
Lars Bierlein
Organisation
Improbed AB
Projekttid
2018-08-13 till 2022-04-01
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här