Återvunna material för fallvänlig asfalt

Projektet syftar till att utveckla, förbereda, anlägga och utvärdera teststräckor av stötupptagande cykel- och gångbanor med gummigranulat i asfalt i syfte att skapa en så stor marknad och så många användningsområden för återvunna bildäck som möjligt. Energimyndigheten bedömer att projektets ansats har potential att öka användningen av återvunnet material i produktion och därigenom minska behovet av primära material.

Bygg och infrastruktur Återvinning

Projektledare
Kenth Johansson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2020-02-01 till 2022-09-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Återvunna material för fallvänlig asfalt

Slutrapport

Kontakt

Kenth Johansson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här