Utvärdering av användningen av svenskt gjuterisandsavfall i tillverkning av asfaltblandningar

Projektets övergripande syfte är att minska mängden svensk avfallsgjuterisand som deponeras genom att använda gjuterisanden i asfaltsblandningar. Energimyndigheten bedömer att användning av gjuterisandsavfall som ballast i asfalt istället för jungfruligt material har potential att bidra till att minska deponeringen av avfallssand från gjuterier och att minska behovet av primära material för asfaltsproduktion.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Dina Kuttah
Organisation
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
Projekttid
2020-02-01 till 2020-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Utvärdering av användningen av svenskt gjuterisandsavfall i tillverkning av asfaltblandningar

Kontakt

Dina Kuttah

Projektledare, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här