15 september 2020

Avfall kan blandas in i ny asfalt och spara in på primära råvaror

1600 ton gjuterisand skulle kunna blandas in i ny asfalt istället för att gå till avfall. Det hoppas ett av RE:Source pågående projekt kunna visa.
Potentialen för lösningen är stor, hela 70 000 ton gjuterisand läggs på deponi varje år bara i Sverige.

Dina Kuttah

Dina Kuttah, senior forskare på statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, leder projektet ”Utvärdering av användningen av svenskt gjuterisandsavfall i tillverkning av asfaltblandningar” som genomförs i samarbete med Federal-Mogul Göteborg AB, Storebrogjuteriet AB och Sibelco Nordic AB.

Vad vill ni åstadkomma med ert projekt?

– Vi vill använda gjuterisandsavfall som ballast i asfalt istället för jungfruligt material. På så sätt hoppas vi kunna bidra till att minska deponeringen av avfallssand från gjuterier och  minska behovet av primära material för asfaltsproduktion, säger Dina Kuttah.

Vilka svårigheter finns?

– Hittills finns det ingen standard eller rekommendation från Trafikverket för användning av gjuterisandsavfall i asfaltmassor. Projektet är det första i Sverige och kan därför vara en grundsten för att ta fram en sådan standard i samarbete med Trafikverket och andra aktörer. En annan utmaning är att det varje år deponeras cirka 70 000 ton kasserad gjuterisand av olika typer bara i Sverige. Att det går till deponi beror främst  på de bindemedel och tillsatser som används i gjuteriindustrin. Detta gör att man behöver gruppera de lokala resterna av gjuterisand under gemensamma kategorier för att kunna standardisera användning av många typer i asfaltblandning. Alternativt borde man standardisera varje typ separat.

Vad är vinsterna om ni lyckas?

– I projektet testar vi tillämpligheten av två lokala typer av svenskt gjuterisandsavfall som ska användas i asfaltsblandningar. Om testresultatet av asfalten visar att man kan ersätta cirka 5 procent av den jungfruliga ballasten med gjuterisand, utan att detta påverkar asfaltsblandningens prestanda negativt, innebär detta att mer än 400 ton avfallssand per år i Göteborg och mer än 1200 ton avfallssand per år i Kalmar har möjlighet att användas i asfalttillverkning i stället för att deponeras.

Vilka får inte missa att ta del av era resultat när ni är klara?

– Trafikverket och asfaltstillverkare. Resultaten och framtida tillämpningar ska även diskuteras med Skanska Industrial Solutions AB som är slutanvändare av produkten och har visat intresse att ta del av projektresultat plus Svenska Gjuteriföreningen som har stöttat projektet. Resultaten ska publiceras i form av en VTI-rapport som är tillgänglig för allmänheten.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här