HöG(C)bana

Projektet syftar till att utvärdera förutsättningarna för att uppföra en pilotsträcka av en gång- och cykelväg (GC-väg) baserad på prefabricerade trämoduler. Genomförbarhetsstudien ska ge svar på vad som krävs för att projektera och bygga en pilot GC-sträcka i delvis upphöjd konfiguration, identifiera vilka hinder och möjligheter som finns samt utveckla kunskapen om produktens hållbarhetsprestanda. Projektet ska resultera i en plan för hur en pilotstudie ska genomföras, ett antal potentiella pilotsträckor inom Sverige ska föreslås och relevanta aktörer för en pilotstudie ska identifieras. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till en cirkulär och hållbar användning av lättviktsmaterial, då den tänkta träkonstruktionen erbjuder ett återanvändbart lättviktsalternativ till asfalterade gång- och cykelvägar.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Jean Michel A Huvelle
Organisation
ModC Networks AB
Projekttid
2020-11-02 till 2021-03-31
Status
Avslutat
Bild för artikel HöG(C)bana

Bilagor

Slutrapport:
HöG(C)bana

Kontakt

Jean Michel A Huvelle

Projektledare, ModC Networks

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här