Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för en separat hantering av utdragslådor vid återvinning av kylmöbler. Projektet kommer att studera möjligheterna för storskalig insamling, sortering och separering, samt återvinningsmetod och avsättningsmöjligheter för plasten i olika produktkategorier. Separat hantering av utdragslådor skulle kunna ge en återvunnen plast fri från reglerade ämnen, och med bättre mekaniska egenskaper jämfört med dagens hantering.

Plast Återvinning

Projektledare
Eva Carlbom
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Projektet är ett förprojekt som syftar till att undersöka förutsättningarna för en separat hantering av utdragslådor vid återvinning av kylmöbler.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Eva Carlbom

Projektledare, Swerea IVF

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här