Kartläggning av förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö

Återtillverkning innebär att begagnade möbler tas tillbaka av ursprungsproducenten och renoveras. Detta sker i liten utsträckning idag. Samtidigt ökar efterfrågan av återtillverkade produkter från kunder i offentlig sektor. Producentföretagen ser återtillverkning som en viktig fråga men saknar effektiva produktionsstrategier för att möta denna efterfrågan. Vi vill därför öka kunskapen om cirkulär ekonomi och återtillverkning av möbler hos regioner och kommuner i offentlig sektor samt om effektiva produktionsstrategier för effektiv återtillverkning trä- och möbelföretag i Sverige. Detta sker via dialog med producentföretag, offentlig sektor och andra aktörer i form av workshops, möten och intervjuer. Vi kartlägger även den forskning som redan gjorts inom området. Återtillverkning förlänger livslängden på produkter, produktkomponenter och material och bidrar därmed till hållbar resursanvändning. Det bevarar speciellt träråvara och minskar behovet av ny träråvara och skogsavverkning.

Projektledare
Mirka Kans
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Projekttid
2022-08-15 till 2023-02-14
Status
Avslutat
Bild för artikel Kartläggning av förutsättningar för effektiv återtillverkning av möbler i offentlig miljö

Slutrapport

Kontakt

Mirka Kans

projektledare, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här