Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Syftet med projektet är att visa och verifiera en ny och kostnadseffektiv metod för att i tillämpad skala rena deponigas från svavelväte. Genom reningen minskar risken för svavelväteförgiftning och underhållskostnaderna för elgenererande kraftvärmeaggregat minskas. Projektet kan öka energiutnyttjandet av deponigas och samtidigt stabilisera askan som kan användas för konstruktionsmaterial på deponi.

Projektledare
Johan Andersson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-03-26
Status
Avslutat

Slutrapport

Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Askfilter för rening av svavelväte i deponigas

Syftet med projektet är att visa och verifiera en ny och kostnadseffektiv metod för att i tillämpad skala rena deponigas från svavelväte

Ladda ner rapporten

Kontakt

Johan Andersson

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här