Identifiering av kvalitetstoleranser för att återvinna glas och bly ifrån glasdeponier

Syftet med projektet är att kvantifiera hur mycket andra material än glas som kan tillåtas vid separation och återvinning av glas och metaller ifrån glasdeponier samt hur sanering, sortering och rening av glasavfallet kan göras på ett hållbart sätt. I projektet inventeras vilka material som finns på glasdeponier samt metoder för återvinning av materialet. Projektet väntas bidra med kunskap för att underlätta saneringen av gamla glasdeponier samt öka möjligheten att uppnå målet om en giftfri miljö.

Återvinning

Projektledare
Lina Grund Bäck
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2016-08-23 till 2017-05-19
Status
Avslutat

Slutrapport

Kvalitetstoleranser för att återvinna glas och bly

Kvalitetstoleranser för att återvinna glas och bly

Hur mycket andra material än glas kan tillåtas vid separation och återvinning av glas och metaller ifrån glasdeponier? Och hur kan sanering, sortering och rening av glasavfallet göras mer hållbart?

Ladda ner rapporten

Kontakt

Lina Grund Bäck

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här