Ökad cirkulär användning av planglas

Projektet syftar till att ta fram en fungerande systemmodell för insamling, återvinning och återanvändning av planglas i Sverige. Glas från rivningar och fönsterbyten samt spill från industrier och byggen ska ingå i en cirkulär process istället för att som nu hamna på deponi. När glas återvinns behöver mindre råmaterial för nytillverkning av glas brytas eftersom materialåtgången minskar, samtidigt som energianvändning och transporter kan minska avsevärt och mängden avfall minskar.

Bygg och infrastruktur Återbruk Återvinning

Projektledare
Anders Widing
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-06-15 till 2020-11-02
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här