1 oktober 2020

Nya projekt med fokus på plast

Fyra projekt beviljades i utlysningen Hållbar plast- steg 2. Som namnet antyder har projekten kommit en bit på väg och förhoppningen är att lovande lösningar ska kunna utvecklas vidare i ett kommande steg 3. Här listar vi den nya projekten och vi kommer att berätta mer om var och ett under hösten.

Hållbara plastprodukter i sluten värdebevarande återvinningsloop

Projektledare: Eva Myrin

Organisation: Mälarplast

Projekttid: 2020-06-02 till 2020-12-31

Projektet syftar till att utreda matsäkerheten i en affärsmodell som bygger på återvinning av plasttallrikar i ett slutet kretslopp. Projektet avser också att utvidga kunskapen om miljöfördelarna med det slutna återvinningssystemet samt sprida denna kunskap till upphandlare och inköpare. Den lösning som projektet avser att utveckla har ett stort nyhetsvärde samt potential att bidra till en mer effektiv och hållbar materialanvändning.

 

Digital plattform för ökad återvinningsgrad av plastråvara

Projektledare: Sammy-Sebastian Tawakkoli

Organisation: Atomler AB

Projekttid: 2020-08-24 till 2021-12-31

Projektet syftar till att utveckla en digital plattform för handel med överbliven och återvinningsbar plastråvara från post-industriella källor inom Europa, samt att beräkna miljöeffekterna av handel genom en sådan plattform. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att leda till en ökad återvinningsgrad av plastmaterial och därigenom bidra till en ökad resurseffektivitet.

 

Hållbara fordon med återvunnen plast 2

Projektledare: Annika Boss

Organisation: RISE IVF AB

Projekttid: 2020-08-15 till 2022-08-14

Projektets syfte är att utveckla nya lösningar för att kunna använda återvunnen plast i komplexa och synliga bil- och lastbilskomponenter. Inom projektet ska flera olika fordonskomponenter tillverkas av återvunnen plast, för att sedan testas med avseende på långtidsegenskaper och återvinningsbarhet. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att utveckla systemlösningar som bidrar till miljömässig hållbar användning av plast genom att ta fram och testa nya blandningar av återvunnen plast.

Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin steg 2

Projektledare: Ulrika Kron

Organisation: Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Projekttid: 2020-06-01 till 2022-05-31

Projektets syfte är att utveckla och testa ett insamlings- och återvinningssystem för emballageplast från industrin och ta fram förslag på riktlinjer för design och sortering av emballageplasten. Energimyndigheten bedömer att projektet har ett systemperspektiv och utvecklar lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar användning av plast.

Artikel om projektet i tidningen Recycling hittar du här.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här