Sprid resultaten! – Publikationsdatabas för RE:Source

Målet för detta projekt är att ta fram två databaser. Dels en extern publikationsdatabas, sökbar från webbsidan resource-sip.se, där resultaten från alla projekt inom RE:Source är lätt tillgängliga, dels en intern databas där programledningen under hela RE:Sources livslängd kan se hur projektmedel har fördelats på organisationer och temaområden.

Projektledare
Maria Kardborn
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2016-11-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Kontakt

Maria Kardborn

Projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här