Policyanalys i RE:Source

Projektet kommer att ta fram kunskap och resultat för utveckling av policy i form av ”principiella riktlinjer för att styra beslut och åtgärder, för att uppnå önskade mål”. Projektet syftar till att ta fram strategiska underlag för att leda och utveckla RE:Sources verksamhet. Genom det strategiska projektet vill RE:Source erbjuda en kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och synliggöra hinder och drivkrafter för utmaningen. De önskade effekterna efter projekttiden är • Beslutsfattare har bättre underlag för att fatta beslut, vilket resulterar i bättre underbyggda beslut • Områdets aktörer har bättre kunskap om hur policyinsatser kan påverka innovationsområdets utveckling och hur de kan bidra till förändringen • Att policy har förändrats på ett sätt som bidrar till att Sverige blir världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Projektet är fördelat på flera delprojekt: Delprojekt 3: Underlag för utveckling av policy för förebyggande av avfall Delprojekt 4: Återvinning av avfall: Beslut och riskbedömning Delprojekt 5: Upphandlingskriterier för cirkulära produkter Delprojekt 6: Hinderanalys för förnyelse av innovationsområdet Delprojekt 7: Möjliga förändringar i producentansvaret Delprojekt 8: Förutsättningar för ökat helhets- och materialperspektiv i cirkulär ekonomi Delprojekt 9: Underlag för policyutveckling av riskbedömningar för återvinning av avfall

Policy

Projektledare
Gunnar Fredriksson
Organisation
Gunnar Fredriksson Miljöutredningar
Projekttid
2018-08-01 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här