Hållbarhetsutvärdering i RE:Source-projekt

Det övergripande syftet är att de innovations och test-demoprojekt som RE:Source satsar på ska ge resultat som bidrar till att vi tar fram hållbara innovationer. Specifika mål är att öka kunskapen hos förslagsställare om hur man planerar och genomför hållbarhetsutvärdering av en idé/innovation samt att ta fram ett första förslag till metodik anpassad för RE:Sources innovationsområde. Metoderna som projektet tagit fram presenterades vid RE:Sourcedagen 24 november 2016.

Projektledare
Anna-Karin Jönbrink
Organisation
Swerea IVF AB
Projekttid
2016-10-01 till 2016-11-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här