Utbildningskoordinering RE:Source

Projektet syftar till att bidra till ökad nytta och kunskapsöverföring mellan näringsliv, samhälle och akademi genom att erbjuda tre sommarkurser för doktorander. Kurserna erbjuds också för personer i motsvarande ställning i näringslivet och offentliga organisationer. Projektet syftar också till att skapa ett väl fungerande nätverk för att både sprida information samt även fånga upp behov inom utbildningsfrågor. Energimyndigheten bedömer att projektet behövs för att stärka uppfyllelsen av RE: Sources programmål ”Utbildning för expertis och branschkompetens i världsklass”.

Projektledare
Ola Eriksson
Organisation
Högskolan i Gävle
Projekttid
2018-03-28 till 2019-12-31
Status
Avslutat

Bilagor

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här