Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser

Detta projekt ska ta fram och testa lösningar i praktiken för bidra till att skapa ett branschgemensamt cirkulärt system för emballage för hemleverans, där det emballage som kunden tar emot varorna i också kan sändas tillbaka till leverantören för återanvändning. Detta kommer att minska resursanvändningen och vara ett steg mot att nå målen i Parisavtalet, såväl som EU:s cirkulära handlingsplan. Dagligvaruhandeln ser själva stora utmaningar i nuvarande linjära system och vi tror att det finns stora möjligheter och vinster i att skapa ett branschgemensamt B2C system för cirkulära emballage. Branschen har tidigare lyckats enas kring ett numera välfungerande B2B-system för cirkulära transportlådor som driftas av det av branschen gemensamt ägda bolaget SRS (Svenska ReturSystem). Att skapa, eller vidareutveckla, ett mer konsumentanpassat system även för B2C/C2B-leveranser ser vi som nästa steg för att bygga bort en linjär hantering av emballage till att skapa ett helt cirkulärt system

Logistik

Projektledare
Amelie Silfverstolpe
Organisation
Axel Johnson Holding Aktiebolag
Projekttid
2022-08-15 till 2024-02-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Returbar – ett system för cirkulära e-handelsleveranser

Mer om projektet

Nyhetsartikel om projektet

Cirkulärt system för matleveranser

Presentation på RE:Source Impact 6 december 2023

Artikel Cradlenet

Återbruksprojekt samlar dagligvaruhandlare

Artikel i Dagligvarunytt

Mer kapital säkrat – till cirkulära matkassar inom e-handeln

Kontakt

Amelie Silfverstolpe

projektledare, Axel Johnson Holding Aktiebolag

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här