Optimerad ELV-Demontering

Projektet är en förstudie som syftar till att kartlägga processen för att på ett miljöriktigt sätt demontera och återvinna helt uttjänta bilar. Projektets resultat kan komma att utgöra ett underlag till kontrollmetodik som kan användas av kontrollmyndigheter för bildemontering. Projektet adresserar ett idag befintligt kundbehov och ska mynna ut i separata innovationsprojekt som har potential att leda till förbättrad materialåtervinning.

Projektledare
Hans Folkesson
Organisation
BilRetur
Projekttid
2016-08-24 till 2017-02-23
Status
Avslutat

Bilagor

Kontakt

Hans Folkesson

Projektledare, BilRetur

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här