Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter

Omvandling och samtidig förädling av miljöfarlig asbest kan vara till stor samhällsnytta och eventuellt också lönsamt. Projektet ska validera och optimera en process för förädling av material som utvunnits ur destruerad asbestcement.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Lars Kraft
Organisation
RISE CBI Betonginstitutet AB
Projekttid
2017-06-15 till 2017-12-29
Status
Avslutat
Bild för artikel Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter

Kontakt

Lars Kraft

Projektledare, RISE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här