Omvandling av asbestcement till förädlade restprodukter – fortsättning

Projektet syftar till att destruera och omvandla asbest från ett miljöfarligt avfall till säljbara mineral. Ur asbesten utvinns Spinell, Perovskit och Grossit vilket ger ett starkt ekonomiskt incitament att återvinna och bearbeta asbestavfall. Asbestavfallet ska bearbetas med fiberlaser vilket är en effektiv metod med låg energiåtgång. Projektet utvinner en attraktiv råvara ur ett farligt avfall som tidigare deponerats och bidrar till utvecklandet av en cirkulär ekonomi.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Lars Kraft
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2018-06-15 till 2020-12-17
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här