Återanvändning av massabruks avfall i cementbaserade materialer: En förstudie i samarbete med Södra

Projektet syftar till att demonstrera möjligheten att använda restprodukter från massafabriker i Sverige (barkaska och slam) i produktion av cementbaserade material. Projektet leder till ökat resursutnyttjande eftersom resurser som idag går till deponi kan återanvändas som byggnadsmaterial.

Bygg och infrastruktur Slam

Projektledare
Arezou Baba Ahmadi
Organisation
RISE CBI Betonginstitutet AB
Projekttid
2017-06-15 till 2018-04-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Återanvändning av massabruks avfall i cementbaserade materialer: En förstudie i samarbete med Södra

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här