Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar

Projektet syftar till att utvärdera möjligheten att sänka kostnaden och öka återvinningsgraden av material vid tillverkning av CIGS-solceller. Materialpuckarna (kallas även sputtermål) för CIGS-solcellerna utgör mer än hälften av kostnaden för tillverkningen av solcellerna. En ny tillverkningsmetod för materialpuckarna, "spark plasma sintring" (SPS), förväntas bidra till lägre tillverkningskostnader och därmed för CIGS solcellerna samtidigt som återvinningen av förbrukade materialpuckar förenklas.

Elektronik Återvinning

Projektledare
Marcus Hedberg
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2017-07-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar

Slutrapport

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS

Projektet syftar till att utvärdera möjligheten att sänka kostnaden och öka återvinningsgraden av material vid tillverkning av CIGS-solceller.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Marcus Hedberg

Projektledare, Chalmers Tekniska Högskola

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här