Återvinning av silver från CIGS-solceller

Projektet syftar till att ta fram och verifiera en metod för återvinning av silver från tillverkningsrester av CIGS-solceller och skrotade CIGS-solceller. Midsummer AB utvecklar och tillverkar utrustning för tillverkning av CIGS (Copper-Indium-Gallium-Selenium) solceller på vars yta läggs ett elektriskt ledningsgrid av silver. Återvinningen av silver ger en mer hållbar resurs- och avfallshantering för solcellerna i ett livscykelperspektiv.

Elektronik Återvinning

Projektledare
Britt-Marie Steenari
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2017-07-01 till 2018-02-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Återvinning av silver från CIGS-solceller

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här