Hefaistos – Säsongslagring av värme

Projektet syftar till att undersöka tekniska och ekonomiska förutsättningar för att etablera lösningar för storskalig säsongslagring av värme från avfallsförbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet där lagret hjälper till att flytta värmeeffekt från sommar till vinter. Projektet ska genomföra beräkningar och finna lösningar för hur ett borrhålsbaserat högtemperaturmarkvärmelager (HT-BTES) kan dimensioneras genom att optimera lagerstruktur med avseende på antal hål, borrhålsavstånd, borrdjup, borrhålsdiameter, borrhålskoppling, vinklar, temperatur/flödesprogram, lednings- och konventionsförluster i lagret, öppet/slutet kollektorsystem samt kollektortyp och material.

Projektledare
Erik Olsson
Organisation
Tekniska verken i Linköping AB
Projekttid
2016-08-24 till 2017-02-28
Status
Avslutat

Slutrapport

Hefaistos – Säsongslagring av värme

Hefaistos – Säsongslagring av värme

Förutsättningar för att etablera lösningar för storskalig säsongslagring av värme från avfallsförbränningsanläggningar anslutna till fjärrvärmenätet.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Erik Olsson

Projektledare, Tekniska verken i Linköping

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här