Metod för karaktärisering av självuppvärmning av olika avfallsfraktioner

Projektet syftar till att utveckla och validera en metod för att karaktärisera självuppvärmningsbenägenheten för olika avfallsfraktioner och blandningar. Bränder i bränsle- och materiallager på svenska avfallsanläggningar är i dag ett stort problem och det är angeläget att öka kunskapen om avgörande faktorer för självuppvärmning, som underlag för framtagande av rekommendationer om brandförebyggande åtgärder.

Projektledare
Anders Lönnermark
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-06-28 till 2018-06-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här