Hållbarhet genom ytoptimering av additivt tillverkat material

Tillverkning av rostfritt stål (SS) via additiv tillverkning (AM) är ett billigare och mer hållbart alternativ till konventionellt tillverkat SS. Dock är användningen av AM SS ännu begränsad, då kvalificeringsprocessen behöver etableras. Värmebehandling behövs efter AM av SS, men ger en missfärgad yta som kan försämra korrosionsegenskaperna. Missfärgningen brukar avlägsnas genom betning. Då betning är en skadlig process undersöks här alternativ till denna. En lovande variant är Hot Isostatic Pressing (HIP) med ändrade parametrar för att producera ytor utan missfärgning (Clean HIP). En annan är borttagning av missfärgningen genom antingen shot peening, Isotropisk Superfinish (ISF) eller Hirtisation®. Som en del av kvalificeringsprocessen för AM SS görs korrosionsprovning efter de olika ytbehandlingarna och bedöms mot betat material. Utförliga undersökningar av material samt av miljöpåverkan från betning, genom analys av mängden frigjorda metaller under processen, kommer också att göras.

Projektledare
Tingru Chang
Organisation
Swerim AB
Projekttid
2022-09-01 till 2025-06-30
Status
Pågående
Bild för artikel Hållbarhet genom ytoptimering av additivt tillverkat material

Kontakt

Tingru Chang

projektledare, Swerim

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här