Hållbar hantering av vattenskador vid inströmmande vatten i våtutrymmen

Projektet syftar till att genomföra teknikvalidering och vidareutveckling av en metod och produkt för att torka vattenskador i golvkonstruktioner utan att konstruktionen behöver rivas upp. Energimyndigheten bedömer att den föreslagna avfuktningsmetoden förväntas ha potential att minska mängden byggavfall och därmed behovet av primära material för nytillverkning av byggvaror.

Bygg och infrastruktur

Projektledare
Henrik Stål
Organisation
Reddo Floor Solutions AB
Projekttid
2020-02-03 till 2022-03-31
Status
Avslutat

Kontakt

Henrik Stål

Projektledare, Reddo Floor Solutions