19 april 2021

Ny metod kan rädda material vid vattenskador

Vattenskador i badrum och andra våtutrymmen där det ligger ett tätskikt kräver ofta att hela golvet rivs ut för att man ska kunna åtgärda skadan. Ett pågående RE:Source-projekt ska nu testa sin lösning där både tätskiktet och golvet kan ligga kvar. Själva skadan åtgärdas via väggen och metoden kan spara material, tid och pengar.

Henrik Stal_bw_jpg
Henrik Stål, Reddo

Projektet Hållbar hantering av vattenskador vid inströmmande vatten i våtutrymmen drog igång i mitten av 2020 och är ett av RE:Sources pågående demonstrationsprojekt. Målet är att genomföra en teknisk validering och vidareutveckling av en metod och en produkt för att torka vattenskador i kaklade våtutrymmen utan att konstruktionen behöver rivas upp. Metoden har potential att minska mängden byggavfall och därmed behovet av primära material för nytillverkning av byggvaror.

– I dag återbrukas uppskattningsvis bara 3 till 4 procent av materialet vid vattenskador. Vi vänder på steken med vår lösning då vi minskar mängden avfall med nära 100 procent, säger Henrik Stål på företaget Reddo, som driver projektet.

Reddo har tagit fram både metoden och produkten som krävs för att använda lösningen. Företaget jobbar nu för att få till de tester som krävs för att rulla ut lösningen på marknaden. Man inväntar riktiga skador ute på fältet och samarbetar med försäkringsbolagen för att få tillåtelse att testa sin metod på de verkliga fallen.

– Testerna har inte gått att planera in i tid eftersom vi bara kan agera när skadorna uppstår. Det är hemma hos skadedrabbade vilket gör att man måste agera fort när de dyker upp. Vad gäller validering och ackreditering av metoden, utfört av en oberoende part, kan denna eventuellt ske genom kontroller när en verklig skada är färdigtorkad.

För att inte vara helt beroende av verkliga fall har Reddo letat efter lösningar för att få till en egen våtrumsmiljö där de kan testa och demonstrera sin lösning.

– Vi håller på och bygger upp ett våtutrymme i en befintlig byggnad för att skapa en egen labbmiljö. När det är klart ska vi utsätta rummet för inströmmande vatten och framkalla en skada. Via angränsande utrymmen kan vi sedan gå in och torka upp skadan, utan att våtutrymmet behöver brytas upp, säger Henrik Stål.

Reddos lösning har patenterats och det som återstår innan den kan användas kommersiellt är att via testerna visa att metoden är ett hållbart alternativ till dagens teknik, då ytskikt i hela utrymmet oftast rivs ut.

– Vi behöver också utbilda tredje part, de som utför själva torkningen, i hur man använder lösningen, säger Henrik Stål.

Projektet pågår en bit in på 2022 och då hoppas man kunna visa upp en validerad lösning som kan börja användas vid den typ av vattenskador som uppstår på grund av inströmmande vatten.

Vad är vinsterna om ni lyckas?

– Metoden ger återbruk som verkligen gör skillnad och leder till mellan 90 och 95 procent koldioxidbesparingar totalt. Dessutom ger det minskade kostnader, kortare renoveringstid och förbättrad nyttjandegrad av våtutrymmet under hanteringen, säger Henrik Stål.

Vilka ska inte missa att ta del av era resultat när ni är klara?

– Försäkringsbolag och fastighetsägare borde absolut ta del av resultaten, men även andra som är intresserade.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här