Hållbar användning av insatsmaterial och restprodukter vid användning av direktreducerad järnråvara i ljusbågsugn

I samband med den gröna omställning som nu sker står den svenska stålindustrin inför stora utmaningar. Förutom förmågan att producera grönt stål innebär nya processer också utmaningar när det gäller de nya typer av restprodukter som kommer att genereras till följd av den omvandling som nu sker. För att full miljönytta ska kunna uppnås är det därför mycket viktigt att det finns en plan för hur dessa restprodukter kan användas på ett hållbart sätt. Det övergripande målet med denna förstudie är att skapa en vetenskaplig grund för fortsatt forskning om morgondagens kalkbaserade restprodukter från den svenska stålindustrin och därigenom säkerställa framtida marknader och ge ett mervärde för den svenska industrin.

Projektledare
Fredrik Engström
Organisation
Luleå tekniska universitet
Projekttid
2022-09-01 till 2023-02-28
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbar användning av insatsmaterial och restprodukter vid användning av direktreducerad järnråvara i ljusbågsugn

Slutrapport

Stor potential att spara koldioxid

Stor potential att spara koldioxid

Fullt implementerat ligger den potentiella koldioxidbesparingar årligen på motsvarande 500 000 – 1 000 000 ton.

Ladda ner rapporten

Kontakt

Fredrik Engström

Projektledare, Luleå tekniska universitet

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här