Fördjupad analys utbildning

Projektet ska bidra till utvecklingen av utbildningsinfrastrukturen för resurs- och avfallshantering i Sverige och avser delar som identifierats i Re:Source-projektet Utbildningsframsyn. Två aktiviteter kommer att genomföras: Den ena är att inventera och utvärdera innovativa utbildningsformer, den andra att dra nytta av inkommande utländska studenters erfarenheter för att utveckla områdets internationella attraktivitet.

Projektledare
Cecilia Sundberg
Organisation
Kungliga Tekniska Högskolan
Projekttid
2017-02-01 till 2017-12-31
Status
Avslutat

Kontakt

Cecilia Sundberg

Projektledare, Kungliga Tekniska Högskolan

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här